Historie fotbalového týmu S.K. Nový Knín

 

Se vznikem klubu SK Nový Knín na podzim roku 1921 jsou spojována jména pánů Berky, jeho syna, profesora Cypriana, holiče Jandy, obuvníka Pražského a Tomáše Kučery. Fakticky byl fotbalový klub založen ve zmíněném roce uvedenými pany v restauraci „ U Mikulášků“ v místnosti, která se stala i první klubovnou oddílu. Založený klub měl ve znaku zelenou pěticípou hvězdu v zeleném prstenci na bílém poli.

První plakátované utkání bylo sehráno v roce 1922 s nově vzniklým fotbalovým klubem Dobříš v Novém Kníně  na vybudovaném hřišti „Na drahách“. Na tomto hřišti u jatek se hrálo až do roku 1926, kdy původní hřiště bylo nahrazeno hřištěm novým na tržišti „Za salaší“. V těchto letech hraje náš klub populární Podbrdskou župu, a prožívá jeden z mnoha sportovních vrcholů pod vedením drogisty Šofra. Dnešním hráčům přijde asi úsměvné, že si tehdejší hráči kupovali i udržovali veškerý sportovní inventář sami.

Ve třicátých letech vedl klub MUDr. Pozler, v roce 1939 klub přestal na krátký čas existovat, avšak v roce 1940 pod vedením pánů Benetky a Šimry dochází k oživení činnosti klubu  a další vlně fotbalové euforie při účasti v Pražské župě.  Po roce 1945 činnost klubu opět uvadá, aby v roce 1947 opět svoji činnost oživila a hrála pravidelnou soutěž Pražská župa.

V roce 1949 se fotbalový klub v důsledku reorganizace tělesné výchovy slučuje se Sokolem Nový Knín. Tento rok je spojen též s výstavbou v pořadí již třetího hřiště a to u sokolovny, kde se hrají mistrovská utkání i dnes.

Další reorganizací byl v sezoně 1960/61 fotbalový klub přeřazen do soutěží okresu Příbram (okresní přebor). Od tohoto soutěžního ročníku osciluje účast našeho mužstva dospělých mezi okresní III. třídou  až krajskou I. B třídou a to až do sezony 2001/02, kdy mužstvo tuto třídu  vyhrálo a s příštím ročníkem začíná éra účasti v krajské I. A třídě, která trvá do dnes.

Od roku 1954 se datuje permanentní práce s mládeží. Ovoce této práce bylo zúročeno v několikanásobnou účast našich chlapců v krajské soutěži mládeže a jejich zařazení do mužstva dospělých, kde někteří postupně převzali vůdčí úlohu.

V roce …. po neshodách se starostou Sokola, panem Máchou, fotbalový klub ze Sokola vystupuje, osamostatňuje se a vrací se k původnímu názvu SK Nový Knín.

Ekonomická existence klubu byla více či méně závislá na dotacích státní správy, od šedesátých let se datuje spolupráce s výrobním družstvem ELKO Nový Knín, po roce 1989 se datuje intenzivnější spolupráce s OÚ a místními živnostníky. V posledních letech přebírá, díky knískému rodákovi ing. Milanovi Fafejtovi, úlohu generálního sponzora klubu společnost Pražská plynárenská, díky které se dnešní oslava koná v takovém rozsahu.       

                                    V současné době je po sportovní stránce  náš klub svým záběrem (přípravka, žáci, dorost, B tým dospělých, A tým dospělých) po FK Příbram, MFK Dobříš a Tatranu Sedlčany  4. v okrese. Na pokrytí tohoto věkového rozsahu fotbalových aktivit však klub disponuje zoufale malým počtem lidí ochotných se této práci věnovat. Představitele klubu čeká  vyřešit následující úkoly : přetížené hřiště, nevyhovující kabiny, ekonomická stabilita klubu, doplnění funkcionářské a trenérské základny a v neposlední řadě existenci nájemní smlouvy na pozemky pod hrací plochou a kabinami ( fotbalové aktivity jsou provozovány na pronajatých pozemcích.

Závěrem bych chtěl popřát fotbalovému klubu SK Nový Knín do budoucnosti hodně sportovních, společenských i ekonomických úspěchů, hodně spokojených fanoušků i nadšených funkcionářů.